Ngân hàng Tiên Phong

Chủ tài khoản: Nguyễn Vĩnh Thụy

Số tài khoản: 01597738001

Chi nhánh: Quận 12 TPHCM

Ngân hàng BIDV

Chủ tài khoản: Nguyễn Vĩnh Thụy

Số tài khoản: 01597738001

Chi nhánh: Quận 12 TPHCM